TAQLID & TA’SUB

IMG_5864

 

 

Taqlid dan ta’sub mazhab menjadikan umat Islam kehilangan petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah, yang kemudiannya disusuli dengan kenyataan bahawa pintu ijtihad telah tertutup. Berikutan itu, muncullah kenyataan:

‘ Syariat itu pendapat fuqaha dan pendapat fuqaha itu adalah syariat ‘

Manakala setiap orang yang menyalahi pendapat fuqaha itu dipandang sebagai ahli bid’ah dan perkataannya tidak dapat dipercayai sementara fatwanya tidak boleh diterima.

Antara faktor yang menyebabkan tersebarnya semangat kemunduran ini adalah terdapat usaha yang dilakukan oleh para hartawan dan pihak berkuasa untuk mendirikan sekolah-sekolah, di mana sistem pembelajarannya tertumpu kepada satu mazhab atau beberapa mazhab sahaja. Inilah penyebabnya muncul fanatisme mazhab yang kemudiannya disusuli dengan gerakan anti ijtihad. Semua itu dilakukan untuk mengaut keuntungan sekaligus mempertahankan gaji yang menjadi saraan hidup guru-guru berkenaan!

Pada suatu ketika, Abu Zir’ah bertanya kepada gurunya, al-Bulqini:

“ Apakah yang menyebabkan Sheikh Taqiyuddin al-Subki enggan berijtihad, pada hal beliau sudah memiliki syarat-syarat yang memadai untuk itu?”

al-Bulqini terdiam mendengar soalan itu. Disebabkan gurunya hanya diam sahaja maka dengan agak segan Abu Zir’ah mengatakan:

“ Pada saya, keengganannya untuk berijtihad adalah disebabkan jawatan dan kedudukan yang telah ditetapkan kepada para fuqaha untuk tetap mengikuti mazhab yang empat sahaja. Siapa pun yang berani keluar daripadanya pasti tidak memperoleh kedudukan apa pun, termasuk dilarang daripada memegang jawatan kadi. Malah ramai orang yang tidak mahu mendengar katanya, bahkan dia akan ditohmah sebagai ahli bid’ah.”

Mendengar itu, al-Bulqini pun tersenyum dan bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh muridnya itu.

Terlena dengan taqlid, pengabaian Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup dalam memperoleh hidayah dan munculnya kenyataan bahawa pintu ijtihad telah tertutup, menjadikan umat Islam terjerumus ke dalam lubang katak. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم agar umat Islam selalu berwaspada daripada terjerumus ke dalam keadaan seumpama ini.

Di samping itu, munculnya taqlid buta, pengabaian kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hidayah diiringi dengan kenyataan pintu ijtihad telah tertutup adalah berkait rapat dengan tersebarnya amalan bid’ah, merudumnya panji-panji Sunnah, mundurnya gerakan permikiran, terhentinya kebebasan berfikir dan hancurnya penyelidikan ilmiah. Inilah yang menyebabkan lemahnya keperibadian umat, lenyapnya kehidupan berkarya dan menghambat kemajuan dan perkembangan. Di sinilah orang asing melihat celah-celah kelemahan Islam dan seterusnya menghancurkannya.

Tahun demi tahun berlalu dan abad demi abad silih berganti, namun beginilah keadaan umat Islam yang terus terlena dengan kemunduran ekoran taqlid buta yang diamalkannya. Meskipun sepanjang zaman itu, Allah membangkitkan tokoh pembaharu kepada umat ini untuk menyegarkan kembali ajaran agama Islam, membangunkannya dari kelenaan tidur yang berpanjangan dan mengarahkannya menuju ke jalan yang benar, namun kesedarannya untuk berbenah diri tidak bertahan lama. Mereka kembali semula lalai atau bahkan menjadi lebih teruk lagi.

 

Fiqh Sunnah

1/16-17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi'in dan Tabiut Tabi'in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Abu Abdillah Riduan Khairi

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. (Bukhari & Muslim)

Mari baca

Just another WordPress.com weblog

Mohd Riduan Khairi

Serulah manusia ke jalah Allah dengan hikmah dan bijaksana

Mashoori's Blog

Menuju Kegemilangan Melalui Dakwah Salafiah

Dr Fathul Bari

Meniti Jalan Nabi dan Para Sahabat

%d bloggers like this: