BERBAKTI KEPADA IBU BAPA

IMG_5145

Allah SWT berfirman, maksudnya:

“ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa…”

( Surah an-Nisa’: 36 )

Allah SWT berfirman, maksudnya:

“ Dan Kami perintahkan kepada manusia ( berbuat baik ) kepada dua orang ibu bapa; Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusuinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapamu…”

( Surah Luqman: 14 )

Daripada Abu Hurairah ( r.a ), beliau berkata:

“ Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم lalu berkata: ‘ Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya temani dengan baik?’ Baginda menjawab: ‘ Ibumu.’ Dia berkata: ‘ Kemudian siapa lagi?’ Baginda jawab: ‘ Ibumu.’ Dia berkata: ‘ Kemudian siapa lagi?’ Baginda jawab: ‘ Ibumu.’ Dia berkata ( lagi ): ‘ Kemudian siapa lagi?’ Baginda menjawab: ‘ Ayahmu.’”

( Diriwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih )

Manakala di dalam riwayat yang lain:

“ Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku layan baik?” Baginda berkata: “ Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu kemudian ( berbuat baiklah ) kepada ayahmu kemudian kepada orang yang terdekat denganmu dan orang yang terdekat denganmu.”

( Diriwayatkan oleh Muslim )

Daripada ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash ( r.a ), beliau berkata:

“ Seseorang menghadap Nabi صلى الله عليه وسلم lalu berkata:

‘ Saya berbaiat kepada tuan untuk berhijrah dan berjihad demi mencari pahala dari Allah Ta’ala.” Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya: “ Apakah salah seorang dari kedua ibu bapamu masih hidup?” Dia menjawab: “ Ya, bahkan kedua-duanya sekali.” Mendengar itu, baginda bersabda: “ Benarkah kamu mencari pahala dari Allah?” Dia menjawab: “ Ya.” Baginda bersabda: “ ( Kalau begitu ), pulanglah kepada kedua ibu bapamu dan bergaullah dengan baik terhadap keduanya.”

( Diriwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih & Abu Daud )

Di dalam riwayat Muttafaq ‘Alaih:

“ Telah datang seseorang lelaki memohon izin kepada Nabi صلى الله عليه وسلم untuk turut serta berjihad, lalu baginda bertanya: “ Apakah masih hidup kedua ibu bapamu?” Dia menjawab: “ Ya.” Baginda bersabda: “ ( Kalau begitu ), hendaklah kamu berjihad dalam ( berbuat bakti ) kepada mereka berdua.”

Daripada ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash ( r.a ) daripada Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

“ Redha Allah ada pada redha kedua ibu bapa dan murka Allah ada pada murka kedua ibu bapa.”

( Diriwayatkan oleh at-Tirmizi dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim )

KETERANGAN

Setiap amal ibadah pasti dapat mendekatkan diri seseorang kepada rahmat Allah dan setiap perbuatan maksiat dapat mendekatkan diri seseorang kepada murka-Nya. Jadi, dekat atau jauh seorang hamba daripada cinta dan murka Allah bergantung kepada seberapa banyak amal ibadah atau perbuatan maksiat yang dilakukannya.

Firman Allah Ta’ala dan Sabda Rasul-Nya صلى الله عليه وسلم di atas membahas salah satu amal ibadah kepada Allah iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Oleh kerana berapa besar kewajipan kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa dan oleh kerana betapa besar dosa berbuat derhaka kepada keduanya, maka membuat marah keduanya dianggap sebagai perbuatan maksiat.

Al-Qadhi ‘Iyyadh berkata:

“ Jumhur ulama berpendapat ibu adalah lebih afdhal daripada bapa ketika harus menentukan mana yang lebih didahulukan untuk berbakti kepada salah seorang mereka.”

Al-Harith al-Muhasibi menegaskan ulama telah bersepakat tentang masalah ini.

والله أعلم

Sumber:

Subulus Salam

4/456

Riyadhus Salihin

1/318

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi'in dan Tabiut Tabi'in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Abu Abdillah Riduan Khairi

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. (Bukhari & Muslim)

Mari baca

Just another WordPress.com weblog

Mohd Riduan Khairi

Serulah manusia ke jalah Allah dengan hikmah dan bijaksana

Mashoori's Blog

Menuju Kegemilangan Melalui Dakwah Salafiah

Dr Fathul Bari

Meniti Jalan Nabi dan Para Sahabat

%d bloggers like this: