TAKRIF HADIS QUDSI

IMG_9648

 

 

Hadis Al-Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم daripada Tuhannya ‘Azza wa Jalla, kadangkala dengan perantaraan Jibril ‘Alaihissalam, kadangkala dengan perantaraan wahyu atau mimpi. Adapun ibarat atau lafaz hadis ini terpulanglah kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk mengucapkannya.

 

Tiada perbezaan atau percanggahan antara hadis Al-Qudsi dengan hadis An-Nabawi melainkan pada isnad, di mana Al-Qudsi isnadnya kepada Allah. Justeru itu, ianya disandarkan kepada Allah pada kebanyakan waktu dan dinisbahkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagai satu nisbah insya’i, lantaran Allah yang berfirman dengan hadis itu kemudian disandarkan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم , justeru baginda yang memberitahunya dari Tuhannya.

 

Melalui takrif hadis Al-Qudsi ini, maka jelaslah perbezaannya dengan Al-Qur’an:

 

a. Al-Qur’an merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya, sedangkan hadis Al-Qudsi sebaliknya.

b. Sah solat membaca Al-Qur’an, manakala dengan hadis Al-Qudsi adalah sebaliknya ( batal ).

c. Ingkar terhadap AL-Qur’an menjadi kafir dan ingkar terhadap hadis Al-Qudsi adalah fasiq.

d. Lafaz dan makna Al-Qur’an dari Allah dan lafaz hadis Al-Qudsi adalah dari perkataan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan maknanya adalah wahyu dari Allah.

e. Tidak boleh meriwayatkan Al-Qur’an dengan makna, sebaliknya hadis Al-Qudsi boleh diriwayatkan dengan makna.

f. Orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Qur’an atau memegangnya, manakala hadis Al-Qudsi boleh dipegang, membawa atau membacanya.

g. Al-Qur’an tidak boleh disentuh, melainkan oleh orang yang dalam keadaan bersuci. Manakala tidak disyaratkan bersuci ke atas seseorang itu ketika membaca hadis Al-Qudsi.

h. Barangsiapa membaca satu huruf daripada Kitab Allah, maka ia memperolehi sepuluh kebaikan. Manakala tiada ganjaran bagi orang yang membaca hadis Al-Qudsi dengan maksud semata-mata membaca.

i. Hadis-hadis Al-Qudsi dinamakan hadis-hadis Ilahiyyah. Jumlahnya lebih daripada seratus buah hadis. Alim ulama telah mengumpulkan hadis-hadis ini, diantara mereka ialah Ali bin Balban di dalam kitabnya Al-Maqasid As-Sunniyyah fi Al-Ahadith Al-Ilahiyyah, di mana terkumpul di dalamnya seratus hadis.

 

 

 

والله أعلم

Sumber:

Al-Wafi fi Syarh al-Arba’in an-Nabawiyyah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi'in dan Tabiut Tabi'in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Abu Abdillah Riduan Khairi

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. (Bukhari & Muslim)

Mari baca

Just another WordPress.com weblog

Mohd Riduan Khairi

Serulah manusia ke jalah Allah dengan hikmah dan bijaksana

Mashoori's Blog

Menuju Kegemilangan Melalui Dakwah Salafiah

Dr Fathul Bari

Meniti Jalan Nabi dan Para Sahabat

%d bloggers like this: