SETIAP AMALAN BERMULA DARI NIAT

IMG_4599_thumb1

Daripada ‘Umar al-Khattab ( r.a ), Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

“ Sesungguhnya segala amalan-amalan itu bermula dari niat dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu ( ia akan memperolehi berdasarkan ) untuk apa diniatkannya. Maka barangsiapa ( niat ) hijrahnya kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa yang hijrahnya untuk maksud dunia, maka ia maksudnya itu akan terpenuhi atau kerana seorang wanita, maka ia akan mengahwininya. Oleh yang demikian hijrahnya adalah berdasarkan kepada maksud apa hijrah itu dilakukan.”

Hadis ini telah diriwayatkan oleh:-

 • Imam al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya dan kitab al-Iman
 • Imam Muslim di dalam kitab al-Imarah ( 1907 )
 • Imam Abu Daud di dalam kitab Ath-Thalaq ( 2201 )
 • Imam at-Tirmizi di dalam kitab Fadha’il Jihad ( 1646 )
 • Imam Ibnu Majah di dalam kitab az-Zuhud ( 4227 )
 • Imam an-Nasa’i di dalam kitab ath-Thaharah ( 59 )
 • Imam Ahmad di dalam Musnadnya 25/ ms: 1 & 43
 • Imam ad-Daruqtni, Imam Ibnu Hibban dan Imam al-Baihaqi

 

 

 

KETERANGAN

 • Sesungguhnya hadis ini merupakan paksi kepada agama Islam. Kebanyakan daripada hukum-hukam dan amalan-amalan ibadah bersandarkan kepada hadis ini. Hadis ini juga merupakan hadis yang terpenting di dalam agama.

 

 • Para ulama berkata:

 

 • Imam Abu Daud Rahimahullah

§ “ Sesungguhnya hadis ini adalah setengah daripada agama Islam, justeru agama itu sama ada zahir yang merupakan amalan atau batin yang merupakan niat.”

 • Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Rahimahullah

§ “ Masuk ke dalam hadis ini sepertiga daripada ilmu.

Adapun sebab yang demikian itu adalah sesungguhnya pekerjaan seseorang hamba itu terjadi daripada tiga galur:

a. Iaitu dengan hati

b. Lidahnya

c. Dan anggota-anggotanya ( tubuh badan )

Maka adapun niat itu dengan hati, adalah merupakan salah satu daripada ketiga-tiga bahagian ini.”

Oleh itu, alim ulama amat suka untuk memulakan kitab-kitab dan karangan mereka dengan hadis ini. Lantaran itu Imam al-Bukhari Rahimahullah telah meletakkan hadis ini pada awal kitab Shahihnya.

Imam an-Nawawi Rahimahullah juga telah memulakan ketiga-tiga kitabnya dengan hadis ini, iaitu Riyadhus Solihin, al-Adzkar dan al-Arba’in an-Nabawiyyah.

 

 

 

SETIAP AMALAN AKAN DI BERI GANJARAN BERDASARKAN NIAT

 • Barangsiapa yang telah berniat untuk mengerjakan sesuatu amalan soleh dan kemudian dia terhalang untuk melakukannya atas sebab sesuatu keuzuran seperti sakit atau kematian, maka sesungguhnya dia diganjari dengan apa yang dia niatkan.

 

 

 

WAKTU DAN TEMPAT BERNIAT

 • Tempat berniat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat tersebut. Walaupun ada pendapat

             ( ulama mazhab Syafi’i ) yang membenarkan untuk melafazkannya agar dapat membantu hati untuk menghadirkan niat tersebut.

FAEDAH HADIS

 • Ia menjadi satu peringatan kepada penuntut ilmu agar memperbetulkan niat mereka semata-mata untuk memperoleh keredhaan Allah SWT dalam usaha menuntut ilmu serta melakukan amalan kebajikan.
 • Abu Ubaid berkata ( tentang faedah hadis ini )

         “ Tidak ada di dalam hadis-hadis faedah yang lebih luas dan banyak daripada hadis ini.”

 

 

 

KESIMPULAN

 • Hadis ini membimbing kita ke arah keikhlasan dalam  mengerjakan sesuatu amalan dan ibadat sehingga kita berjaya menghasilkan ganjaran dan pahala di alam akhirat, taufik dan kejayaan di dalam dunia.

 

 

والله أعلم

Advertisements

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi'in dan Tabiut Tabi'in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Abu Abdillah Riduan Khairi

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. (Bukhari & Muslim)

Mari baca

Just another WordPress.com weblog

Mohd Riduan Khairi

Serulah manusia ke jalah Allah dengan hikmah dan bijaksana

Mashoori's Blog

Menuju Kegemilangan Melalui Dakwah Salafiah

Dr Fathul Bari

Meniti Jalan Nabi dan Para Sahabat